služby
Ekonomika v našom ponímaní je zameraná na zabezpečovanie činností
nevyhnutných pre existenciu obchodných organizácií a živnostníkov.
Našim cieľom je uľahčiť týmto spoločnostiam zorientovať sa tak
v náročnej oblasti ako je účtovníctvo a všetko čo s ním súvisí.
cenník
referencie
Účtovníctvo, dane:
jednoduché, podvojné účtovníctvo v zmysle zákona
   č. 431/2002 Z.z.
ročná účtovná uzávierka- zostavenie potrebných
   ročných výkazov
daňové priznania- vyhotovenie podkladov, priebežné
   vyhodnocovanie výsledkov, spracovanie mesačných
   a štvrťročných priznaní DPH

Ekonomické poradenstvo:
okrem iného pomoc pri zakladaní
   firmy a všetkého čo s tým súvisí
   (prihlásenie na daňový úrad,
   ZP, SP..)

Mzdy-odvody:
výpočet miezd (ročné zúčtovanie,
   mzdové listy, evidenčné listy)
mzdové a štatistické výkazy
elektronické výkazníctvo

Naše služby: